NAJVAŽNIJE I NAJČEŠĆE TRAVE U PEJZAŽNOJ ARHITEKTURI KOD NAS
Familija Poaceae
Lolium perenne – jedna od najkvalitetnijih niskih trava (20-40 cm). Teško podnosi sušu. Višegodišnja vrsta. Podnosi gaženje i nisko košenje. Sastavni je deo mnogih parternih, parkovskih i sportskih travnjaka. Gradi dobar busen, zbijen, elastičan.
Lolium multiflorum – visine 40-100cm sa jako razvijenim korenom. Kratkotrajna ali veoma kvalitetna trava. Koristi se samo tamo gde ima dovoljno vlage.
Poa pratensis – visine oko 50 cm, gradi dobar busen, bokori se iz popoljaka na primarnom stablu. Koristi se za sportske i i dekorativne travnjake, podnosi gaženje. Podnosi košenje, umerenu zasenu i traži suvlje položaje.
Poa trivialis – visine 20-30 cm. Teško podnosi suve terene i duže suše. Traži vlagu, a može da uspeva i na poplavnim i močvarnim zemljištima. Dugotrajna trava, podnosi gaženje. Koristi se na vlažnim terenima.
Poa annua – visine oko 20 cm, raste so 4000 mnv. U vreme suše ne raste, ali opstaje. Podnosi zasenu, gaženje i hladnoću.
Festuca rubra – visine do 50 cm. Otporan na gaženje, sušu, polusenku. Dugotrajna je trava. Pogodna je za zatravnjivanje nasipa i kosina odnosno za protiverozione travnjake.
Festuca pratensis – naša dugotrajna, najkvalitetnija i najvažnija visoka trava(do 1m). Koristi se za zatravnjivanje aerodroma. Traži dosta vlage.
Dactilus glomerata – pogodna za aerodrome i livadske travnjake. Visoka do 1 m. Otporna na sužu, gaženje. Koristi se u smeši sa detelinom.
Agrostis alba – visoka do 1m. Traži vlažno zemljište, lai može da podmese kratkotrajnu sušu. Ne koristi se za sportske i ukrasne travnjake.
Cynodon dactylon – visoka do 30 cm. Traži osunčane položaje, ocedita zemljišta, a može da podnese duže plavljenje. Korisit se za ublažavanje erozije zenljišta u suvim područjima.
KOROVI : Taraxacum officinale(maslačak), Bellis perenis, Capsela bursa pastoris(voli me-ne voli me), Rumex acetosela(kiseljak), Ranunculus repens (ljutić)