U veštačke travnjake spadaju sejane livade i pašnjaci, ali i parkovski, parterni, sportski, protiverozioni, reprezentativni, kao i svi drugi travnjaci koji se sreću u gradu.
-Prema broju vrsta trava dele se na :

 • proste – sastoje se samo od jedne vrste. Vremenom postaju složeni, zato što se individue početne vrste pre ili kasnije povlače i prepuštaju svoje mesto agresivnijim vrstama
 • složene – sastavljene od više vrsta trava.

-Prema trajnosti mogu biti :

 • jednogodišnji – travnjaci se moraju nužno obnavljati
 • višegodišnji – mogu bez ponovne izgradnje trajati nekoliko godina.

-Prema funkciji (mestu gde se nalaze) i inženjerskom, praktičnom značaju mogu biti :

 • parterni travnjaci
 • obični parkovski travnjaci
 • travnjaci livadskog tipa
 • tepih travnjaci
 • cvetni travnjaci
 • travnjaci na veštačkim površinama.

 
. Prema vrsti sporta :

 • fudbalski
 • golf
 • atletika

– Prema intenzitetu negovanja :

 • intenzivno
 • ekstenzivno

– Prema vrsti rekreacije :

 • aktivna (igra, trčanje)
 • pasivna (šetanje, ležanje, odmor)

 

Parterni travnjaci

Najkvalitetniji travnjaci koji se mogu podici u ne samo gradskim uslovima. Uspešno mogu da egzistiraju uz neprestanu i skupu negu. To su oni travnjaci koji su kao tepih i nalaze se u svim najlepšim parkovima sveta.
Karakterišu ih precizne ivice, oštro odsečene i strogo odvojene od drugih delova zelene površine, jednoličnost, urednost i nalaze se na ravnom terenu.
Oni osim dekorativnosti nemaju drugu ulogu.

Obični parkovski travnjaci

To su površine obrasle travama koje je čovek izgradio u odmaralištima, izletištima, školskim dvorištima, centralnim gradskim parkovima, skverovima. Sastavljen je iz velikog broja vrsta. Površina ovih travnjaka često nije ravna i prati talasanja terena.
Što se manje neguju, kose, obnavljaju, prihranjuju, zalivaju, tretiraju specifičnim herbicidima to će više početi da liče na livadske travnjake.
Za uspešno podizanje mora se obaviti priprema zemljišta, donošenje velike količine plodne zemlje, postavljanje drenažnih sistema.

Travnjaci livadskog tipa

Oni predstavljaju prirodne ili veštačke travne površine u naseljima i oko njih. Sastavljen je od velikog broja vrsta (desetine, pa i stotine). Kose se 2 -3 puta godišnje, retko se zalivaju, prepušteni su prirodi i svim onim činiocima koji deluju na određenom prostoru.
 
SPECIJALNI TRAVNJACI se izgrađuju sa posebnim ciljem, moraju imati specifičan sastav, specijalno negovanje. Ovde spadaju :

 • travnjaci namenjeni aerodromima (moraju biti otporni na gaženje i svaki vid opterećenja)
 • protiverozioni travnjaci (biljke moraju dobro da prožimaju zemljište)
 • sportski travnjaci (otporne na gaženje)
 • farmaceutski travnjaci.

 

Tepih travnjaci

Karakteristika ovih travnjaka je to što su nastali van mesta na kome se koriste. Po pravilu se proizvode na veštačkim podlogama, da bi se posle razvitka trava doneli na određeno mesto, prostrli preko pripremljenog zemljišta i koristili dalje na uobičajen način. Značajan je jer se brzo izgradi i bude funkcionalan, a još ako se upotrebe odrasle biljke, u najkraćem roku će se formirati u vizuelnom smislu, dovršena zelena površina.
Širine su 40 cm, dužine 1-2 m, pakuju se u rolne i prenose na mesto korišćenja.
Gaženje ne sme da bude intenzivno u prvih nekoliko nedelja od zasnivanja.

 Cvetni travnjaci

Oni su bogati cvetnim elementima različitih biljaka. Njihova uloga je u koloristički dekorativna. To znači da se retko kose češće od jedanput godišnje. Ovaj tip travnjaka sadrži nekoliko vrsta, nekad cvetajući istovremeno, a nekad se smenjuju jedan za drugim oplemenjujući okolinu u dužem vremenskom periodu.

Travnjaci na veštačkim površinama

Ovaj tip travnjaka leži na podlozi od betona, metala, drveta ili plastične mase. Zahteva mnogo truda, upornosti i novca.