U ovoj tabeli se vidi koliko niske temperature određene vrste mogu da podnesu.
Opisan je i stepen oštećenja na određenim temperaturama.