Živeti sa biljkama je agencija za projektovanje, uređenje i održavanje zelenih površina. Nudimo kompletnu uslugu iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture.  

PROJEKTOVANjE, IZVOĐENjE RADOVA, ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA, ODRŽAVANJE ZELENILA U POSLOVNIM ZGRADAMA, VERTIKALNI VRTOVI, KROVNI VRTOVI, IZRADA MOBILIJARA PO MERI.