Tropaeolum moritzianum, vrsta svima poznatog dragoljuba (Topeolum majus), veoma je redak varijetet, poreklom iz Južne Amerike, brzog rasta, puzajućeg stabla. Može se koristiti za prekrivanje tla ali i kao penjačica.
Topeolum je višegodišnja biljka mada u našim kontinentalnim uslovima izmrzava pa se gaji kao jednogodišnja.
Zahteva umereno vlažna zemljišta u senci ili polusenci. Cveta celo leto i stvara krupno okruglo seme. Razmnožava se setvom u proleće. Pogodna temperature za klijanje ove biljke je 15-20 °C.
Ovaj neobičan varijetet od osnovne vrste se razlikuje po duboko režnjevitim listovima i veoma krecavim cvetnim laticama.