Potrebno vam je idejno rešenje, kako da uredite zelenu površinu ili možda kompletan projekat?
Želite to da prepustite kreativnim ljudima sa bio-inženjerskim znanjem?
Svesni ste da takvi projekti puno koštaju i da se uglavnom rade po klišeu ili ih rasadničari izrađuju vodeći računa samo o tome kako da ugrade što više biljaka iz svog kataloga.

NUDIMO VAM NEŠTO SASVIM DRUGAČIJE
Postavite projektni zadatak koji će u vidu konkursa raditi studenti i inženjeri pejzažne arhitekture i hortikulture.

KAKO SVE FUNKCIONIŠE?!

Posedujemo veliku bazu studenata i inženjera pejzažne arhitekture i hortikulture kojima šaljemo vaš projektni zadatak. Oni na konkursu rade svako svoj idejni projekat. Po završetku izrade prezentujemo vam sva idejna rešenja od čega vi otkupljujete jedno ili više rešenja.
Otkup idejnog rešenja plaćate avansno po unapred dogovorenoj ceni.
Osnovne cene su (za terase i manje površine od 80€, za dvorišta od 150€, za veće površine po dogovoru).
Uvek možete ponuditi veću nagradu a srazmerno tome biće i veći odziv projektanata.
Opciono možete platiti i učešće za svaki idejni projekat što bi garantovalo još veći broj kvalitetnih radova.

PREDNOSTI OVOG KONKURSA U ODNOSU NA KLASIČNO PROJEKTOVANjE

-Dobijate veći broj rešenja od kojih birate ono što vam se najviše svidi.
-Naši projektanti su

Potrebno vam je idejno rešenje, kako da uredite zelenu površinu ili možda kompletan projekat?
Želite to da prepustite kreativnim ljudima sa bio-inženjerskim znanjem?
Svesni ste da takvi projekti puno koštaju i da se uglavnom rade po klišeu ili ih rasadničari izrađuju vodeći računa samo o tome kako da ugrade što više biljaka iz svog kataloga.

NUDIMO VAM NEŠTO SASVIM DRUGAČIJE

Postavite projektni zadatak koji će u vidu konkursa raditi studenti i inženjeri pejzažne arhitekture i hortikulture.

KAKO SVE FUNKCIONIŠE?!

Posedujemo veliku bazu studenata i inženjera pejzažne arhitekture i hortikulture kojima šaljemo vaš projektni zadatak. Oni na konkursu rade svako svoj idejni projekat. Po završetku izrade prezentujemo vam sva idejna rešenja od čega vi otkupljujete jedno ili više rešenja.
Otkup idejnog rešenja plaćate avansno po unapred dogovorenoj ceni.
Osnovne cene su (za terase i manje površine od 80€, za dvorišta od 150€, za veće površine po dogovoru).
Uvek možete ponuditi veću nagradu a srazmerno tome biće i veći odziv projektanata.
Opciono možete platiti i učešće za svaki idejni projekat što bi garantovalo još veći broj kvalitetnih radova.

PREDNOSTI OVOG KONKURSA U ODNOSU NA KLASIČNO PROJEKTOVANjE

-Dobijate veći broj rešenja od kojih birate ono što vam se najviše svidi.
-Naši projektanti su nezavisni od rasadnika pa im je i primarni cilj izrada kvalitetnog rešenja.
-Svako rešenje je individualno, nastalo od strane različitih ljudi što garantuje veliku paletu ideja za razliku od projektnih biroa gde uglavnom jedan projektant prikazuje više svojih, po prilici sličnih rešenja.
-Ukoliko vam je potreban kompletan projekat naši projektanti će to uraditi po nižim cenama nego biroi.
-Studenti i inženjeri pejzažne arhitekture i hortikulture imaju daleko veća znanja o biljkama, vrstama i njihovim potrebama od arhitekata što je veoma bitno ako želite pravilno postavljnu, i vitalnu zelenu površinu.

KAKO POSTAVITI KONKURS?!

Definišite svoje potrebe, opišite svoju ideju.
Napravite par fotografija površine koja treba da se konstruiše/rekonstruiše.
Nabavite geodetsku osnovu ili ortofoto snimak.
Definišite sredstva koja želite da uložite u celokupan projekat kako bi se projektanti opredelili za jeftinije ili skuplje materijale.
Definišite budžet i rokove za izradu idejnog projekta.
Sve to pošaljite na mejl: zivetisabiljkama@gmail.com
ili se javite na telefon: 064 5135935
U dogovorenom roku dobićete nekoliko rešenja a o celom toku konkursa bićete redovno izveštavani.

ŠTA ZAPRAVO DOBIJATE?!

Dobijate crteže sa definisanim veličinama i dizajnom prema pravilima struke, na kojima su jasno trasirane staze, vrtni mobilijar i biljni materijal sa specifikacijom materijala. U prilogu su i sva potrebna uputstva za montažu odnosno sadnju.
Obzirom da različiti projektanti daju svoja nezavisna viđenja istog prostora, idejno rešenje može biti nacrtano ručno ili kompjuterski.   3D, skica nije obavezna.