Mesto gde će biti travnjak

UPOZNAVANJE USLOVA SREDINE:  Pre početka izgradnje ili negovanju travnjaka treba poznavati karakteristike travnjaka, površine pod travnjacima i ekološke činioce koji utiču na isti. Da bi nastao uspešan travnjak nije dovoljno znati uopštene propise koji se primenjuju u setvi kao procesu u poljoprivrednoj delatnosti, kao i metode uništavanja korova, nego je potrebno [...]

Sve što je potrebno travnjaku

TRAVE I USLOVI STANIŠTA: Ekologija pod staništem podrazumeva skup svih činilaca koji deluju na određenom prostoru nam kom se razvija jedna biljka ili zajednica. Ekosistem predstavlja skup uticaja žive i nežive prirode.   SVETLOST Gotovo sve trave zahtevaju velike količine svetlosti za normalan razvoj. Samo mali deo pripada polusenoljubivim vrstama Zasena [...]

10 najznačajijih vrsta trava

NAJVAŽNIJE I NAJČEŠĆE TRAVE U PEJZAŽNOJ ARHITEKTURI KOD NAS Familija Poaceae Lolium perenne - jedna od najkvalitetnijih niskih trava (20-40 cm). Teško podnosi sušu. Višegodišnja vrsta. Podnosi gaženje i nisko košenje. Sastavni je deo mnogih parternih, parkovskih i sportskih travnjaka. Gradi dobar busen, zbijen, elastičan. Lolium multiflorum - visine 40-100cm sa [...]

Veštački travnjaci

U veštačke travnjake spadaju sejane livade i pašnjaci, ali i parkovski, parterni, sportski, protiverozioni, reprezentativni, kao i svi drugi travnjaci koji se sreću u gradu. -Prema broju vrsta trava dele se na : proste - sastoje se samo od jedne vrste. Vremenom postaju složeni, zato što se individue početne vrste pre [...]

Prirodni travnjaci

            Travnjaci su po definiciji manje ili veće površine zemljišta obrasle travama. Mogu se podeliti na : pašnjake - područja pod travama koja služe za direktno napasanje stoke livade - područja koja se kose zbog prikupljanja stočne hrane paraklimatogeni - nastali kao posledica povlačenja šuma zbog različitih [...]

Go to Top