Smeša semena za travnjak

Smeša semena za travnjak Da bi se zasnovao kvalitetan travnjak potrebno je sagledati uslove sredine i u skladu sa tim doneti odluku o smeši semena trave. Teško zemljište zahteva smešu grubljih trava, nego ono koje se lako i dobro drenira. Ovo zemljište neće odgovarati travnjaku visokog kvaliteta. Zemljišta sa kiselom [...]