Pančićeva omorika

Picea omorica (Pančić) Drvo visoko do 50m, uskopiramidalnog habitusa. Grane u gornjem delu stabla su uperene nagore, na sredini su horizontalne a donje grane su viseće. Četine duge 8-20mm široke do 2mm sa donje strane dve bele pruge stominih otvora. Muški cvetovi su rese a ženski ljubičaste šišarice duge 2-7sm, široke [...]

Kleka

Familija: Cupressaceal Rod: Juniperus U rodu ima 50 vrsta. Zimzeleno, jednodomo žbinje ili malo drveće. Četine su ljuspaste, naspramno raspoređene ili igličaste, raspoređene po tri u pršljenu. Šišarice su bobičaste, sastoje se iz tri srasle ljuspe. Većina vrsta kleke traži skromne uslova i otporna je na mraz. Vrsta: Junipreus Komunis - [...]

Cikas, sago palma

Cicas revoluta Klasa: Cycadopsida Red: Cicadales Familija: Cicadaceae Areal: Daleki istok Osetljiv na mrazeve, izmrzava na -10 oC Zahteva dosta svetlosti, sveža i hranljiva zemljišta. Primena:   U mediteranskim uslovima, na svim zelenim površinama. Kultivari:  ‘Varijegata’ (šareni, žuto-zeleni listovi) Cikas palma zaslužuje centralno mesto u vašem stanu zbog elegantnih zelenih listova veoma pravilno [...]

Call Now Button