Vertikalni vrt

Već smo pisali o ovome, ali zaista vredi bar još jednom da se setimo priče o pojavi koja je globalno zastupljena  od 90-tih. Onu pravu ekspanziju vertikalnih vrtova  započeo je francuz Patrik Blank koji je bukvalno preporodio savremeni  izgled urbanističkog plana jednog grada. Čitave zgrade, „obrasle“ odličnim izolacionim sistemom- biljkama, [...]

Mehanizacija

Da bi nabavka mehanizacije bila rentabilna, trebalo bi pre svega posedovati veće površine na kojima se vrši proizvodnja. U malim rasadnicima se obično koristi ručni alat a za obradu zemlje se može platiti nekome ko vrši usluge obrade. Za rasadnike srednje veličine mogu se koristiti manji trakrori i rotofreze a veliki [...]

Hidroponija

Hidroponija je napredniji način uzgajanja biljaka, koji se u svetu koristi već duže vremena i svakodnevno napreduje zamenjujući staromodne načine gajenja. Naj starija saznanja koja imamo o hidroponiji su "plutajuće bašte" koje su napravili Asteci na velikim barama u Meksiku. Biljke su bile postavljene na talpe, tako da im koren stalno [...]

Go to Top