Kako gajiti jagode

Tradicionalno gajenje jagoda gubi na popularnosti Tradicionalan način gajenja jagoda uveliko gubi na popularnosti a u tu svrhu kreativci svakodnevno pronalaze nova rešenja. Jagoda je biljka koja formira prizemnu rozetu a na dugačkim cvetnim drškama formiraju se plodovi koji neminovno padaj ka zemlji. Obzirom na mekanu strukturu ploda jagode, on [...]