Bonsai škola

Bonsai škola Pod bonsai školom se podrazumeva način viđenja i učenja principa koji važe u određenim delovima sveta , pa tako bonsai možemo podeliti na: Kineski (Pejin) , Japanski (Bonsai) , Korejski (Bunjae) , Evropski i Američki. Kako je sve počelo u Kini , a usavršilo se u Japanu , uslovilo [...]

Istorija bonsaija

Čovečanstvo je uzgajalo biljke u saksijama hiljadama godina , najčešće zbog potreba u kulinarstvu ili u medicinske svrhe , a izuzetno retko zbog njihove lepote. Kada su biljek uzgajane u saksijama kao deo dekoracije , to je bilo zbog lepote njihovih cvetova ili lišća. Bonsai se javlja u Kini pre nekih [...]

Šta je bonsai

Japanska reč bonsai znači biljka ili drvo koje raste u saksiji (od bon – posuda , i sai – saditi). Bonsai umetnost se sastoji u sposobnosti da se odabere biljka ili drvo koje ima potencijal da postane bonsai i da se pažljivo gaji primenom uobičajenih tehnika hortikulture. Ove tehnike, od kojih [...]

Uvod u bonsai

Mnogi ljudi prave greške u pristupu bonsaiju , i to najčešće iz dva razloga , neinformisanost i predrasude. Oni koji su neinformisani , imaju potencijal da jednog dana postanu ozbiljnije zainteresovani za ovo. Neinformisanost dovodi do dva slučaja , ili da ljudi potpuno dignu ruke od ovoga ili da krenu ozbiljnije [...]

Title

Go to Top