ŠTITASTE VAŠI

(lat. Coccoidea; krilati insekti (Pterygota) iz reda Homoptera)
carstvo: Animalia

  • tip: Arthropoda
  • klasa: Insecta
  • red: Hemiptera
  • podred: Sternorrhyncha
  • natfamilija: Coccoidea

Štitaste vaši predstavljaju porodicu unutar razreda kukaca u koju se ubraja više fizioloških štetočina koji napadaju voće, vinovu lozu, ukrasno drveće i grmlje. Hrane se uglavnom belančevinama iz  biljnih sokova Pokretni stadijum su larve a zbog svoje slabe pokretljivosti u adultnom periodu (naročito ženke) ne zadržavaju se na jednogodišnjim biljkama..

Jedino je pokretljiva larva prvog stepena koja se naziva “lutalica”, a odrasli mužjaci su bez ili sa krilima od kojih su zadnja redukovana, baš kao i njihov usni aparat i ne hrane se u adultnom dobu.

Odrasle ženke  su sa redukovanim nogama ili bez nogu. Ali zato, imaju razvijen svoj usni aparat kojim se  štitaste vaši pričvrste za podlogu i u takvom stanju ostanu ceo život. U zavisnosti od vrste, ženke polažu jaja pod štit, ispod sopstvenog tela ili u specijalno formiranoj jajnoj kesi. Veoma su sitni, sa prečnikom svega nekoliko mm čiji oblik, veličina i boja štita varira, ali bez obzira na svoje male dimenzije, štitaste vaši pričinjavaju veliku štetu. Uglavnom su crvenkasto-smeđe do smeđe nijanse. Kada vaš ugine i štit otpadne, na grani ostaje beličasti trag.

To su izuzetno polifagne štetočine koje, isisavanjem soka iz biljaka hraniteljki, mogu dovesti do sušenja rodnih grana, a u slučaju njihove povećane brojnosti, i do propadanja celog stabla. Tokom vegetacije njihovo prisustvo je evidentno na lišću i na plodovima, usled jakog napada, plodovi postaju sitni, lošeg ukusa, manje nutritivne vrednosti, jer su vaši iscrpele biljku. Osim direktnih šteta, ove vaši luče i dosta “medene rose” što je dobra podloga za stvaranje i gljiva čađavica.
Štitaste vaši se mogu naći skoro svuda: na ružama, dracenama, kaktusima, a vrlo često i na četinarima.

U južnim krajevima na breskvi, šljivi i vinovoj lozi sreću se breskvina štitasta vaš – Lecanium persice, Pulvinaria vitis, šljivina štitasta vaš – Eulecanium corni, Lecanium corni i Pseudaulacaspis pentagona – dudova štitasta vaš. Štete može naneti i  maslinina štitasta vaš – Parlatoria oleae. Neke od najpoznatijih vrsta štitastih vaši koje se sreću na agrumima duž Mediterana su: Coccus pseudomagnoliorum, C. hesperidum, Aonidiella aurantii, Chrysomphalus dictyospermi, Icerya purchasi,… Interesantno je napomenuti i kalifornijsku štitastu vaš (Aspidotus perniciosus) koja napada kruške i jabuke, a produkti jedne vrste, koja napada kaktuse, koriste se za pravljenje  karmina! Larve imaju dva stadijuma i veoma su pokretne i, sredinom juna, ispod uginulih štitova ženki, mogu se očekivati prve larve. Luče velike količine medne rose na kojoj se kasnije razvijaju pomenute gljive čađavice.

Suzbijanje

Štitaste vaši se šire dalje prenošenjem sadnog materijala, plodova i delova biljaka. Intenzivno se razmnožavaju u toplim godinama ali isto tako dobro podnose i niske temperature. Zbog dužine pilenja, ili pojave pokretnih formi, moraju se izvesti 2-3 uzastopna prskanja. Najvažnije je odrediti tačno vreme prvog prskanja, pa se tako kod nekih štitastih vaši vrši početkom leta mužjaka, čime se sprečava oplođenje ženki i razvoj naredne generacije. Ipak, kod većine vrsta štitastih vaši, optimalno vreme za suzbijanje je pojava pokretnih larvi.

S obzirom da voštane sekrecije čine štitaste vaši nedostupnim za delovanje većine insekticida, najefikasnija zaštita postiže se zimskim tretiranjem preparatima pred kretanje vegetacije, kao što su: Belol, Galmin, Crveno ulje, belo ulje, ulje od uljane repice… Suzbijanje u kasnijim fazama je mnogo teže. A za vreme vegetacije, kada se vaši nalaze u pokretnom stadijumu (maj-juni), onda je najbolje koristiti se organofosfatnim insekticidima, kao što su: Gu-sathion WP-25, Lannate-90, Fosfamid 40-EC, Sistemin 40-EC... Voćke se moraju obilno prskati ovim tečnostima.

Prilikom suzbijanja štitastih vaši, na ukrasnim biljkama, moraju se koristiti toksikološki povoljni insekticidi koji su bezbedni za biljke. Nejčešće se koristi belo ulje, u koncentraciji od 2%. Kod nas je registrovano ulje sa malim procentom sumpora, pod nazivom EOS. Registrovano je i ulje od uljane repice koje proizvođači preporučuju za suzbijanje štitastih vaši. Bela ili prirodna ulja se koriste na vrtnim ili sobnim biljkama u većim količinama. Međutim, ova ulja mogu biti fitotoksična za biljke, pa prethodno treba proveriti bezbednost na jednoj ili dve biljke.