Negujući stalnu potrebu za usavršavanjem izrade zelenih krovova, firma Živeti sa biljkama, već nekoliko godina unazad razvija sopstveni inovativni program.
Jedna od značajnih stavki u formiranju zelenog krova je izbor sadnog materijala.

Prateći razvoj biljnog pokrivača na već izvedenim objektima došli smo do zaključka da nije sve jedno kakav biljni materijal ugrađujemo i u kojoj količini.
Nakon istraživanja prirodnih staništa određenih biljnih vrsta, njihovih potreba i potencijala za prekrivanje tla u prihvatljivom vremenskom periodu, došli smo do vrlo korisnih zaključaka a saznanja pretočili u praksu.

RASAD BILjAKA ZA EKSTENZIVNE ZELENE KROVOVE

Nakon prikupljanja velike kolekcije seduma i biljaka otpornih na ekstremne vremenske uslove kakvi vladaju na krovovima, započeli smo proizvodnju istih.

Danas se možemo pohvaliti da odgovaramo na sve izazove dizajna po boji i teksturi sadnog materijala.
Ovo praktično znači da možemo izraditi različite cvetne oblike na zelenom krovu i ispuniti ih željenim bojama koje variraju od raznih nijansi zelene preko, plave, limun žute, bronzane, purpurno crvene i njihovih kombinacija.

PORUČIVANjE

Nakon sagledavanja buduće površine zelenog krova, sa naručiocem se dogovara dizajn koji može biti jednobrazan, višebojan, oblikovan kao logo ili bilo koja druga figura.

Izračunava se potreban broj sadnica svake vrste i sprema se za sadnju na budućem zelenom krovu ili krovnom vrtu.

CENE SADNICA ZA ZELENE KROVOVE

Cene pre svega zavise od vrste koja se poručuje ali i količine.