Kako bi se biljke koje sadimo održale i u sušnom periodu, obezbedili smo veliku paletu opreme za zalivanje. Posebnu pažnju posvećujemo uštedi vode kao dragocenog resursa pa u skladu sa tim razvijamo dva veoma zanimljiva proizvoda a to su kapsule za zalivanje biljaka u zoni korena i “pametni” softver za određivanje količine zalivanja uz pomoć senzora koji može raditi automatski ili manuelno putem aplikacije.

OPREMA ZA ZALIVANjE

  • savitljiva creva za kap po kap
  • kapljači
  • konektori
  • rasprskivači
  • okiten
  • baštenski šahtovi
  • tajmeri
  • regulatori pritiska
  • sonda za zalivanje u zoni korena