Firma Živeti sa biljkama je specijalizovana za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu.
Izvođenju radova na oblikovanju i ozelenjavanju terena pristupamo profesionalno uz stalni nadzor inženjera pejzažne arhitekture i hortikulture.