Fabrika keksa „Belina“, Ruma

Živa ograda od smarafd tuja, naselje Trešnja
 

 
 
Vertikalni vrt, sportski centar Master, Klub 300
 

 
 
Uredjenje dorišta vikendice, prolećna sadnja – Babe
 

 
 
Dvorište vikendice, jesenja sadnja – Babe
 

 
 
Vertikalni vrt na Zvezdari
 

 
 
Žardinjere na terasi, Novi Beograd.
 

 
 
U toku…
 

 
 
Ostalo