Kako projektovati školsko dvorište

Školska dvorišta spadaju u posebnu kategoriju pejzažnoarhitektonskih objekata čija je namena okupljanje, odmor i igra dece školskog uzrasta.
U tu svrhu ona moraju biti projektovana po određenim normama a pre svega treba da ispune nekoliko glavnih zahteva i zadovolje sledeće funkcije.

FUNKCIJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA

 • Stručno – ogledna
 • Fiskulturno – rekreativna
 • Igra – manje igralište

ARHITEKTONSKO –PEJSAŽNO UREDJENJE 

 • Za jednu smenu normativ je 25-35 m2 / učenik.
 • U gusto izgrađenim delovima grada normativ je 10-15 m2/učenik.
 •  Ne sme da bude manji od 6 m2/učenik.

Kako treba da izgleda jedno školsko dvorište po kriterijumima pejzažnoarhitektonskog uređivanja i zadatim normama:

 • Lokacija uz glavni prilaz školi
 • Izolacija od ulice
 • Poželjno u unutrašnjem delu kompleksa
 • Normativ 4 m2/učenik
 • Blagi padovi 1 do 3% prema slivnicima
 • Ozelenjavanje visokim listopadnim i zimzelenim vrstama drveća u otvorima u zastoru
 • Rasčlanjivanje dvorišta na više malih platoa (niski zidići,klupe, stepenice-nagnut teren,tribine)
 • Kao jedinstven teren moguće je locirati sportski teren, letnju pozornicu i slične sadržaje

U školama sa dnevnim boravkom, uz dvorište je potrebno predvideti i igrališta za manju decu sa osnovnim elementima za igru:

 • Pešćanik, ljuljaška, klackalicama, penjalicama i dr.

SPORTSKI TERENI

 • Locirati tako da ne ometaju nastavu, obezbediti neposrednu vezu sa fiskulturnom salom.
 • Izolovati pogodnim zelenilom od okolnih ulica i školskih prozora.
 • Položaj igrališta orijentisati dužom stranom sever-jug.

SARŽAJ

 • Mlađi uzrast (7-10 godina): hodanje, trčanje, skakanje, puzanje, penjanje, igra.
 • Stariji uzrast (10-14): atletika, gimnastika, sporski tereni.Normativi:
 • Travni poligon 1,5 m2/učenik, Vežbalište (atletika, sportske igre) 8,5 m2/učenik.

 
OPTIMALNI  PROGRAM ZA OSNOVNU ŠKOLU

 • Univerzalno travno igralište (rukomet i fudbal), dva igrališta za košarku.
 •  Dva igrališta za odbojku, dva travna poligona za stariji i mlađi uzrast.
 • Atletska staza dužine 4x80m, jama sa peskom za skokove, denivelacije iskoristiti za tribine.

MATERIJALI

 • Tartan, asfaltni zastor, travnati teren.

ŠKOLSKI VRT/-BAŠTA
Normativ

 • 4,0 m2/učenik, povrtnjak, cvetnjak, dendro-vrt, voćnjak, rasadnik.

IZBOR LOKACIJE ZA DEČIJI VRTIĆ

 • Naglašena, ako je moguće, konfiguracija terena.
 • Teren osunčan i ocedit, postojeća vegetacija.

DIMENZIJE

 • Za vrtić kapaciteta 100 dece mora se obezbediti najmanje 1500m2.
 • Najmanje 500m2 potrebno je za: teren za igru lopte, ritmičke vežbe, slobodno kretanje i trčanje, trim staza i staza za vožnju rolšua, tricikla i trotineta.
 • Zastor terena za igru loptom (oko 150 m2), Deo treba zatraviti i adekvatno ozeleniti.
 • Teren za pokretne igre, ritmičke vežbe, slobodno kretanje i trčanje( oko 200 m2).
 • Prostor sa spravama oko 250 m2, gradilište (oko 400 m2), kutak “žive prirode” (100m2).

NOVE TEHNOLOGIJE

Obzirom na to da u školama odrastaju nove generacije koje tek treba da postanu stub društva, vrlo je važno približiti im najsavremenije tehnologije i trendove koje je za očekivati da upravo njihova generacije u punoj meri primeni tokom svog radnog veka. Cilj je pre svega podizanje svesti o potrebi upotrebe pozitivnih tekovina današnjice kako bi upravo to sutra postajalo rutina ili standard.
Tako se kao dobro rešenje nameće postavljanje krovnih vrtova, zelenih zidova, savremenih sistema za zalivanje, pametnih aplikacija i slično.