Parkovi su kulturni sistemi u kojima je izražena suprotnost između urbanog i ruralnog.
Ove zelene površine imaju višestruku ulogu u funkcionisanju jednog grada i njegovog stanovništva.
Parkovi su mesto okupljanja, odmora, izolovanja i druženja stanovnika grada.
Istovremeno parkovi su biofiltratoi vazduha, generatori mikroklime podrulja, osveživači. Parkovi imaju veliki kulturno, edukativni, sanitarni ekološki i biološki značaj. Raspored, veličina, odnosno procentualna zastupljenost parkova, jedan je od najvažnijih pokazatelja boniteta nekog grada ili dela grada.
Park je deo grada i time podražava njegovu dinamiku:

 • bogat u kontrastima,
 • zabavan,
 • kompleksan i kolektivan,
 • javan i ponekad monumentalan

 
PODELA
U Evropi: (park odmora, predeoni park, park prirode, gradski park, reonski park, narodni park)
USA: (park odmora, predeoni park, pastoralni park, regionalni park, gradski park, park distrikta, narodni park)
Oblikovanje parkova

 • Planiranje parkova ima dva cilja:
  • funkcionalni, sa ciljem da omogući fizičku upotrebu
  • estetski, sa ciljem da zadovolji mentalne potrebe čoveka
 • Oblikovanje parkova je profesija koja objedinjuje teorijsko znanje, tehniku (veštinu) i smisao za umetnost

Svrha parka

 • Osveženje i odmor
 • Šetalište
 • Mesto susretanja
 • Mesto gde se deca igraju
 • Mesto za sport
 • Kultura:
  • otvorena pozornica ili bioskop
  • izložbe, koncerti
 • Edukacija:
  • muzej (prirodnjački, arheoloski, istorijski, etnografski), botanička bašta, rozarijum, škola prirode, zoološki vrt
 • Turizam i ugostiteljstvo:
  • restoran, kamp, marina

Parkovski elementi
Zeleni masivi

 • Drvoredi

travnjaci, livade, cvetnjaci, ornamenti, lavirinti, staze (saobraćajnice)

 • Trgovi
 • Voda (fontane, bazeni, jezera)

Mostovi
Metodologija projektovanja

 1. Inventarizacija
 2. Analiza
 3. Idejni projekat
 4. Glavni projekat
 5. Evaluacija

 
INVENTARIZACIJA
Prikupljanje podataka, sakupljanje dokumentacije

 • karte u različitim razmerama
 • avio/satelitski snimci
 • sakupljanje dokumentacije i podataka
 • postojeća planska dokumentacija

Obilazak terena

 • fizičke, vizuelne, ekološke i upotrebne karakteristike terena
 • sakupljanje podataka o lokaciji:
  • abiotički, biotički, antropogeni faktori
 • zapisivanje viđenog
 • skiciranje terena
 • fotografisanje terena

Vrste podataka

 • Fizički aspekti
 • Vizuelni aspekti
 • Psiholoski aspekti
 • Socioloski aspekti

Fizički aspekt
Abiotički faktori

 • Vrsta zemljišta
 • Reljef
 • Voda: površinske vode, nivo podzemnih voda
 • Mikroklima

Oblik terena – topografija

 • širina, dužina, površina terena
 • visinske razlike – nagibi, udoline
 • parcelacija, orjentacija prema stranama sveta, odnos osenčenih i neosenčenih površina

 Raspored linijskih elemenata

 • putevi, ulice, mostovi

Mase – raspored statičnih objekata

 • zgrade
 • zelenilo

Vegetacija

 • zastupljenost vrsta
 • koje sve vrste postoje, ima li zaštićenih primeraka
 • raspored vrsta
 • u kojim količinama i rasporedu, šta dominira
 • kvalitet zelenila
 • šta treba sačuvati, šta poboljšati, šta ukloniti, gde će doći novo zelenilo

Vizuelni aspekt

 • odnos zatvorenog i otvorenog prostora
 • odnos visokog i niskog
 • gustina zelenila
 • pravilne i nepravilne strukture
 • prirodne i veštačke forme
 • kolorit
 • vizure
 • oblik staza
 • osvetlenje

Psihološki aspekt
Senzorni/čulni faktori (zvuk, dodir, miris…)
Saznajni (kognitivni)  faktori

 • orjentacija/snalaženje u prostoru
 • preglednost,
 • identitet
  • karakteristični elementi koji park čine različitim od ostalih
 • prepoznatljivost
  • dominirajući elementi
 • mir i opuštanje
 • prirodnost
 • subjektivan osećaj sigurnosti
  • mračno, zapušteno, gusto zelenilo ili staze, osvetlenje, odnos zatvorenih i otvorenih površina
 • upotrebna vrednost
 • atraktivnost – privlačnost za korisnike

Sociološki aspekt

 • mesto susretanja i socijalne interakcije
 • privatnost
 • prijatnost
 • privrženost
 • bezbezbednost/kriminalitet

Programski zadatak

 • Sadržaj parka
 • Površine objekata i ostalih prostora
 • Funkcionalne veze između objekata
 1. ANALIZA
 • analiza situacije obuhvata rasčlanjavanje sakupljenog materijala na komponente
  • komponente zavise od toga kako će se u budućnosti koristiti data lokacija
  • analiza, podrazumeva se, da već sadrži elemente buduće namene
 • koncepcija korišćenja prostora
 • definisanje programskog zadatk

 

 1. IDEJNI PROJEKAT
 • skice alternativnih rešenja
 • testiranje alternativa po kriterijumima
 • izbor jedne ili više alternativa
 • razrada u idejni projekat

 
 4. GLAVNI (izvođački) PROJEKAT

 • razrada idejnog projekta, detalji
 • opis rešenja
 • specifikacija materijala i troškova
 • plan izvođenja radova
 • prezentacija
 1. EVALUACIJE
 • ocena vrednosti projekta pre izvođenja (ex ante)
 • ocena vrednosti projekta nakon izvođenja (ex post)
 • pozitivne i negativne strane
 • zaključci
 • preporuke za izmene i dopune projekta