Opis

Zaštitna tkanina za razdvajanje hidroizolacije od drenažnog panela.