Opis

Skuži za odvajanje zemlje i drenažnog sloja.
Konstruisan je tako da zadržava krupne čestice zemlje i filtrira kapilarnu vodu, pre njenog dolaska u drenažni sloj iberlaufa.
Osnovna uloga ovog filter sloja je da spreči zapušavanje drenaže zemljom.