Opis

Panel je predviđen za akumulaciju i odvod viška vode sa većih površina. Zbog velike otpornosti na pritisak u izvedenom stanju, preporučuje se za primenu kod intenzivnih krovnih vrtova sa dubljim zemljišnim slojevima.
*Cena je po m2
*Mogućnost izrade kompletnog krovnog vrta