Opis

Familija Pinaceae
 
Abies alba
Drvo visoko do 65 m. Kora odraslog stabla beličastosiva, puca u obliku uglastih ljuspi. Krošnja konična do cilindrična, sa horizontalno postavljenim granama. Grančice dlakave, starije gole. Pupoljci bez smole; na terminalnim izbojcima ponekad malo smolasti. Četine raščešljane, na fertilnim granama zašiljene, na naličju sa dve bele pruge stominih otvora. Muški cvetovi žuti, resoliki, valjkasti, dugi kao četine. Šišarice stoje uspravno, valjkastog oblika. Cveta od aprila do juna.
 
Životna forma: Fanerofita