Na zelenim površinama se sade jednogodišnje vrste (sezonski rasad), dvogodišnje vrste i višegodišnje cvetne vrste (lukovice, rizomi, gomolji…)
Ove cvetne kulture se upotrebljavaju za: cvetne leje, ivice, bordure,cvertne figure, grupacije, pojedinačno, za žardinjere…
Saksijske lisnodekorativne i cvetno dekorativne biljke imaju široku primenu za uređenje enterijera, terasa, balkona itd.
CVETNE LEJE:

Za cvetne leje se najčešće koriste jednogodišnje i dvogodišnje vrste.
Leje su najčešće geometrijski oblikovane u vidu kvadrata, krugova,eliptično ili u vidu rombova. Različitih su veličina .
Razmak sezonskof cveća u lejama je obično 30h10 sm.
Najčešće se kombinuje dve ili više vrsta, koje se uklapaju prema visini obliku habitusa, boji cveta i lista.
Cvetne leje od sezonskog rasada obično imaju i borduru od niskog sezonskog rasada ili perena.
Okvir lejama obično daje travnjak.
Cvetne leje veoma efektno izgledaju kada se kao sadni materijal koriste lukovice. (Narcissus, Tulipa, Hyacintus, Hippeastrum…) Lukovice se sade na dubini 2-2,5h prečnika lukovice.
Priprema leje:
Pre sadnje u leje, moramo izvršiti određene pripreme: mehanička obrada zemlje, đubrenje, fino planiranje (pravljenje rasporeda)
*U jesen se najpre grubo prekopa zemnja da bi preko zime bolje primala vodu, da bi izmrzla i ispucala zahvaljujući kristalima leda. Tokom tog perioda priroda vrši dalju obradu pa je tako obrađena zemlja naredne godine rastresitija i ima više vazduha, neophodnog biljkama.
Takođe se tada vrši i đubrenje, prekopana zemnja se prekrije slojem stajnjaka koji preko zime još dogoreva i ulazi u zemlju.
U proleće se motikom prekopa zemlja i izravna grabuljama. Zatim se prelazi na sadnju.
CVETNE FIGURE:
zivetisabiljkama.net
Cvetne figure su naj različitiji oblici, napravljeni na nekoj travnatoj površini ili na nekom padu. Konbinuju se različite vrste, jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje.
Priprema zemljišta kod podizanja ovakvih površina su iste kao što smo gore pomenuli kod leja, s’ tim što se kod primene višegodišnjih vrsta zemljište svake naredne godine, posle sadnje okopava i đubri.
razlikujemo 3 vrste okopavanja: prolećno, letnje i jesenje.
*Prolećno okopavanje je najdublje (dubina zavisi od vrste koju okopavamo) i služi za stvaranje prostora vodi i đubrivu da prodre u dubinu oko korena biljke jer se tada vrši prolećno đubrenje a velike količine padavina treba što bolje usmeriti prema korenu biljke.
*Letnje okopavanje ne treba da bude preduboko jer tokom leta nema dovoljno padavina i svako dublje okopavanje može da utiče na pojačano isušivanje zemljiša. Letnje okopavanje služi da bi se razbila pokorica zemlje koja ne dozvoljava pravilnu aeraciju, radi unošenja đubriva i zbog sprečavanja stvaranja dubokih pukotina koje nastaju sakupljanjem, tokom kišnih perioda nabubrelih koloida gline, u sušnom periodu leta.
* Jesenje okopavanje se vrši radi razbijanja pokorice koja sprečava slobodan ulazak vode u zemljušte i radi unošenja đubriva. Tada je okopavanje najpliće, da bi se izbeglo smrzavanje korena. Kod vrsta osetljivijih na mraz se tada vrši i malčiranje.
BORDURE:
zivetisabiljkama.net
Su ivice cvetnih leja ili figura.Sastavnjene su od nižih vrsta (do 10ak santimetara). Sprečavaju klizanje zemlje od cvetnih grupacija prema travnjaku ili stazama i za pokrivanje stabala unutar grupe.
Pogodne vrste za bordure su: Iberis sempervirens, Cineraria maritima, Irisine, Salvia, Petunija, Begonija, Semperfloriens, i još mnoge druge.