PREPOZNAVANJE PO BOJI
Prema karakterističnoj boji lista ili cveta, kultivari dobijaju imena.
U tabeli je dat pregled imena za određene boje.
Imena kultivara se pišu velikim početnim slovom pod jednostrukim znacima navoda (‘Argentea’, ‘Aurea’, ‘Glauca’, ‘Sanguinea’…)

AUREA
‘Aurea’
ZLATNO *aurea
ARGENTEA
‘Argentea’
SREBRNO *argentea
ALBA
‘Alba’
BELO *alba
LUTEA
‘Lutea’
ŽUTO *lutea
GLAUKA
‘Glauca’
PLAVO *glauca
PURPUREA
‘Purpurea’
LJUBIČASTO *purpurea
ATROPURPUREUM
‘Atropurpureum’
TAMNOLJUBIČASTO *Atropurpureum
RUBRA
‘Rubra’
CRVENO *rubra
SANGVINEA
‘Sanguinea’
KRV-CRVENO *Sanguinea
VARIEGATA
‘Variegata’
PANAŠIRANO *variegata
MARGINATUM
‘Marginatum’
PO_OBODIMA PANAŠIRANO *Marginatum

Autor: Radivoje Bulatović