PREPOZNAVANJE PO BOJI
Prema karakterističnoj boji lista ili cveta, kultivari dobijaju imena.
U tabeli je dat pregled imena za određene boje.
Imena kultivara se pišu velikim početnim slovom pod jednostrukim znacima navoda (‘Argentea’, ‘Aurea’, ‘Glauca’, ‘Sanguinea’…)

AUREA
‘Aurea’
ZLATNO *
ARGENTEA
‘Argentea’
SREBRNO *
ALBA
‘Alba’
BELO *
LUTEA
‘Lutea’
ŽUTO *
GLAUKA
‘Glauca’
PLAVO *
PURPUREA
‘Purpurea’
LJUBIČASTO *
ATROPURPUREUM
‘Atropurpureum’
TAMNOLJUBIČASTO *
RUBRA
‘Rubra’
CRVENO *
SANGVINEA
‘Sanguinea’
KRV-CRVENO *
VARIEGATA
‘Variegata’
PANAŠIRANO *
MARGINATUM
‘Marginatum’
PO_OBODIMA PANAŠIRANO *

Autor: Radivoje Bulatović