Povijuše su Vrste koje imaju dugačko, tanko stabolo, u vidu lijane. One ne mogu da stoje uspravno nego se spuštaju niz padine, terase ili se prikače za neki oslonac, koji im služi da rastu u visinu. U hortikulturi se obično koriste za prekrivanje nekog zida ili se postave tako da se jednostavno spuštaju sa neke terase prema zemlji. Postavljanje povijuša tako da se penju uza zid, može se postići postavljanjem žice mada neke imaju jako česte adventivne korenčiće, koji im pomažu da se kače o takve vertikalne podloge. Za one koje ne mogu da se same zadrže na vertikalnoj podlozi, postavljaju se klinovi na rastojanju od 30sm. Između klinova se razvuče mreža od žice, oko koje će biljka da se uvije i imaće jak oslonac. Kako se oko zgrada obično nalaze staze pa se koren biljke ne može naći tik uz fasadu, povijuše se sade na slobodnoj površini a po zemlji se privuku horizontalno oborene do same fasade. Ukoliko se tim stazama često prolazi, može se napraviti kanal kroz koji bi se provela a preko se stavi rešetka. Još jedan način je da se uz fasadu postave žardinjere u koje se posade puzavice. U tom slučaju, mora se više voditi računa o biljkama, neophodno je često zalivanje jer velika biljka traži mnogo veću količinu vode nego što to može da joj bude obezbeđeno u napuštenoj žardinjeri. Fasade koje menjaju boju u toku godine izgledaju veoma efektno i razbijaju monotoniju jednoličnog prostora. Dužina stabla povijuša, može biti od 2m pa do više metara pa se prema tome dele na visoke, srednje visoke i niske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visoke povijuše: Stablo duže od 10m. To su vrste:
Clematis paniculata
Clematis vitabla
Clematis radicans
Hedera helikx
Lonicera sempervirens
Polygonium quinquifolium
Wisteria sinenstis
Srednje visoke povijuše: Stablo dostiže dužinu od 5m do 10m, to su vrste:
Clematis Montana
Evonymus radicans
Wisteria floribunda
Niske povijuše: Stablo ne raste više od 5m, to su vrste:
Clematis jacmani
Clematis viticela
Ipomca putpurea
Jasminum officinale
Lathyrus oderatus
Lonicera caprifolium
Tropacolim majus
Vinca minor Vinca major
Niske povijuše se najčešće koriste za alpinetume, žardinjere i padine. U žardinjerama se često koriste različiti varijeteti vrsta niskih povijuša koji se efektno mogu kombinovati sa niskom devećem, egzotičnim biljkama ili sezonskim rasadom.