Jedan od načina kako potstaći brže debljanje stabla je pinsiranje. Ovaj metod se zasniva na tome da se bočni letorasti sa stabla ne uklanjaju potpuno nego se ostavlja jedna trećina kako bi organska materija nastala fotosintezom u listovima na tom letorastu,umesto prema vršnom pupoljku, odlazila u stablo i tako podsticala debljanje.  Ako se uopšte ne uklone ti letorasti organska materija nastala u njihovim listovima bi se usmeravala u njihov rast što je za proizvodnju beskorisno.