Gnomonia veneta – Apiognomonia veneta /anamorf. Glocosporium nerviseium, Discula platani, Sporonema platani
-Tropoparazit
– fam: Gnomoniaceae

*Prouzrokuje pegavost nerava antrahnozu (izumiranje) platana. U urbanim sredinama, rasadnicima, može izazvati i sušenje stabala.
*Faze: Izumiranje pupoljaka, izumiranje mladih listova i izbojaka- antrahnoza, nekroza kore, rak rane, pegavost duž nerava.
*Prva faza: je propadanje pupoljaka. Zimi i u rano proleće pojavljuju se smeđe nekrotične površine oko osnove pupoljaka, koji zatim umire, a infekcija se širi na dole prema susednoj stabljici.
*Druga faza: kada vegetacija krene, rak se razvija u stablu oko mrtvog pupoljka. U nekim slučajevima gljiva…….. gornji deo stabla i on se suši pre otvaranja pupoljka. To se dešava zimi ili u rano proleće.
*Treća faza: je propadanje izbojaka, pošto je pupoljak otvoren. Pri jakom zarazama, celo stablo i sve grane mogu biti napadnute.
*Poslednja faza: je propadanje lišća. Javlja se na novom ili potpuno razvijenom lišću u toku leta.
*Prouzrokuje: nekrozu tkiva uz glavne nerve. U okviru ovih površina i na samom nervu razvija se konidijski stadijum ( anamorf. Gloesporium nervisequum)- to je stadijum acervula. Na kori ubijenih izbojaka razvija se stadijum piknida (n.f. Discula platani). Na suvom lišću može se naći još jedna nesavršena forma Sporonema platani.
*Gliva prezimljava u savršenom stadijumu peritecija- one su crne sa dugim vratom, sadrže askuse (8), askospore su dvoćelijske.
• Domaćini:- Platanus acerifolia- varira
– Platanus orientalis- otporan (relativno)
– Platanus occidentalis- relativno osetljiv.
*Prve tri faze razvijaju se u proleće, sledeći infekciju iz prethodne godine.
*Klimatski faktori su veoma značajni. Da bi došlo do zaraze, neophodno je da srednja dnevna temperatura u vreme 2 poslednje nedelje kada dolazi do listanja bude niža od 12-13C0, a bolest se ne razvija ako je temperatura bila veća od 15-16C0.
*Mere borbe: Uništavanje savršenog stadijuma u kome gljiva prezimljava.
To se postiže sakupljanjem i spaljivanjem svog opalog lišća, orezivanjem suvih grana i premazivanjem rana posle rezidbe.
Tretiranje fungicidima je u ovom slučaju manje bitna mera.
Može se upotrebiti sistemski fungicid.