I – najjači otrovi, natpis „vrlo jak otrov“, znak T+ i mrtvačka glava. Ovi otrovi se ne smeju prodavati u maloprodaji i pojedincima. Smeju se prodati samo organizacijama koje imaju zaposlene osposobljene za njihovu primenu.
II – jaki otrovi, natpis „otrov“, znak T i mrtvačka glava. Ovi otrovi se mogu prodavati u poljoprivrednim apotekama, ali uz propisanu evidenciju kupca.
III – slabiji otrovi, natpis „štetno za zdravlje“, znak Andrijinog krsta. Ovi otrovi se smeju prodavati u poljoprivrednim apotekama, ali nikada u drugim prodavnicama. Ovoj grupi pripada 80% sredstava za zaštitu biljaka.
LD50 (srednja letalna doza – smrtna doza) – napisana je u uputstvima i na ambalaži. Količina supstanci koja prouzrokuje smrt 50% ispitivanih organizama u oređenom periodu ekspozicije. Obično se iuražava u mg supstance na kg telesne mase organizama eksperimentalnih životinja (pacovi, miševi, mačke, pernate životinje, ribe i dr.)
Orijentaciono je pokazatelj otrovnosti, nije stvarna otrovnost, a još manje pokazatelj opasnosti fungicida.
Vrednost LD50 odnosi se na unošenje otrova putem hrane (preko usta) i na pacova kao eksperim.životinju. Kada otrov prodire kroz kožu ili se unosi udisanjem onda je to posebno naznačeno.
Isto hemijsko jedinjenje ne mora biti „isto otrovno“ ako u organizam dospe preko usta ili preko kože. Ako je eksperim.životinja npr. morsko prase, onda se to i navede.
Npr. bakreni fungicidi pripadaju grupi neznatno opasnih sredstava za čoveka a LD50 za pacova iznosi oko 300mg/kg ili Radocineb je svrstan u opasna sredstva, LD50 je 5000. Kaptan je takođe opasan, a LD50 je 9000.
Karenca je vremenski razmak (broj dana) od zadnjeg tretiranja pa do tolike razgradnje pesticida (fungicida) da njegovi ostaci nisu opasni za ljude i životinje. Obeležava se sa K.
Tolerantnost (MDK – max dopuštena količina) je najveći dozvoljeni ostatak nekog pesticida (fungicida) u vreme korišćenja biljaka, njihovih plodova ili pojedinih proizvoda. Obeležava se sa T i izražava se u mg/kg (ppm).
Isti preparat može biti upotrebljen za suzbijanje bolesti na više biljaka, pa će u tom slučaju i K i T biti različiti.