Većina biljaka voli često orošavanje. Izuzetak su biljke sa veoma maljavim listovima jer se na njima voda duže zadržava i lakše dolazi do truljenja.
Za orošavanje treba izbegavati običnuvodu jer ima kamenca koji ostavlja bele fleke na listovima a krečnjak podpomaže isušivanje. Naj pogodnija voda za orošavanje je kišnica, voda od klimeili destilovana voda koja se može kupiti u svim prodavnicama i benzinskim pumpama. Temperatura vode treba da bude približna sobnoj temperaturi što se postiže držanjem flaše u sobi nekoliko sati.
Takođe, tržište nudi i dosta, folijarnih đubriva, koja rastvorena u vodi za orošavanje, hrane biljku preko listova. Kod nas je najčešće korišćen Slavol (bakterije azotofiksatori i fosfofiksatori, koristi se folijarno ili rastvoren u vodi za zalivanje) i Murtonik (postoji u više koncentracija osnovnih i mikroelemenata. U zavisnosti od potrebe određena vrsta Murtonika se koristi za podsticaj cvetanja, listanja ili prihranu kod plodonošenja)
Ovu vrstu prihrane treba koristiti prema uputstvu za upotrebu i prema intervalu koji je naveden u uputstvu. Između tretmana folijarnog đubrenja, biljku možemo orošavati čistom destilovanom vodom.