Na tržištu se sve više pojavljuju neverovatne biljke koje kao da su nacrtane a ne stvarne.
Sigurno da velika konkurencija iziskuje stalnu potragu za nečim neobičnim kako bi se dospelo do što većeg broja kupaca.
Tako danas upoznajemo mnoge oblike koji kao da su došli iz mašte a ne iz prirode.
Svakako da je jedan broj ovih biljaka i ranije postojao skriven duboko u prirodi, neke su nastale hibridizacijom ali zabrinjava činjenica da se sve više genetski modifikovanih organizama pojavljuje i u ovoj oblasti.
Pogledajte neke od najneobičnijih biljaka na svetu.