Liriodendron tulipifera L.

(Lalino drvo, tulipanovac)

Vrsta Liriodendron tulipifera L. pripada redu Magnoliales, familiji
Magnolioceae Juss., rodu Liriodendron.
Ime roda potiče od grčkih reči lyra – lira i dendron – drvo, što se odnosi na oblik
lista.

Rod Liriodendron L. obuhvata dve vrste, od kojih jedna raste u centralnoj Kini
(Liriodendron chinensis), a druga u Severnoj Americi (Liriodendron tulipifera).
Liriodendron tulipifera je listopadno drvo iz Severne Amerike, javlja se na
područjima od Indijane i Pensilvanije do Floride i Arkanzasa na nadmorskoj visini od
300-1 400 m. Visine je 30-40 m, sa prečnikom debla i do 2m.
Kora je svetlo siva, a kod starijih stabala podužno plitko ispucala. Grančice su
sjajne, zelenkasto – smeđe, gole. Terminalni pupoljci su jajasti, spljošteni, sa dve
tamnocrvene ljuspe.
Listovi se nalaze na dugim peteljkama. Liska je širine 12 do 18 cm, sa dva bočna
režnja i jednim većim srednjim, koji je rebrom podeljen na dva manja.
Cvetovi su pojedinačni, hermafroditni, šareni, do 6 cm u prečniku, ne mirišu.
Medonosna je vrsta (Bonner i Rassell,1974). Spoljašnji delovi cvetnog omotača su
povijeni, a unutrašnji su uspravni. U donjem delu su narandžasto – crveno obojani, a u
gornjem zelenkasto – žuti. Izuzetno su dekorativni, a oblikom podsećaju na cvet cvetne
vrste Tulipa sp., po čemu je i dobio narodno ime-lalino drvo, tulipanovac, ili na
engleskom govornom području Tulip tree. Ova vrsta cveta od maja do juna.

Izgled osnovnih biljnih delova tulipanovca
Tulipanovac ima zbirni raspadajući plod koji sa sazrevanjem menja boju iz
zelene u svetlobraon. Sazreva rano u avgustu pa sve do oktobra, u zavisnosti od
podneblja i klimata. Plodovi se osipaju i opadaju od oktobra do januara meseca pri
čemu najveći deo opada tokom oktobra i novembra, ali se obično par plodova zadrži na
stablu tokom zime. Plodonosi obično u starosti od 15 do 20 godina, mada su zabeleženi
slučajevi da stabla stara 9 godina plodonose (Bonner, Rassell,1974). Rasejava se
anemohorno (vetrom). Drvenasti plodni listovi (Regent,1980) su pri vrhu ušiljeni, suvi,
dugi do 7cm. U plodnom listu, jedna semenka (od dve koliko ih ima) je obično sterilna.

Po Stilinoviću (1985), plod je uspravna jajasto kupasta šišaričasta skupina krilatih
orašica, dugih 60 do 90 mm. Sama krilata orašica se nalazi u osnovi zašiljenog krila,
dugačka je 35 do 50 mm, 6 do 10 mm široka, sa jednim ili dva semena u plodniku koji
se nalazi u njenoj osnovi. Seme je ovalno, pljosnato,široko,žućkastosmedje boje skoro
glatko, sa endospermom i sitnim embrionom.


Za sve ljubitelje ovog divnog drveta,
Jelena Banović, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture,
podelila je sa nama svoja saznanja. U diplomskom radu vrlo detaljno govori o proizvodnji liriodendrona, kao i o problemima dormantnosti i velikom broju šturog semena kod ove vrste.

Liriodendron diplomsli rad