Svoju drvenu “rađajuću kutiju” krompira napravite vrlo jednostavno!

Prvo ćete napraviti skelet od malih vertikalnih greda zakucanih na ram-postolje od dasaka. Dalje, na vertikalne grede zakucaćete prvo jedan red horizontalnih dasaka i na površinu prekopane zemlje, oko koje ćete “izdizati” kutiju, staviti 2cm u mekanu zemlju pet do deset krompira. Kada biljka poraste nekoliko centimetara preko prvog zakucanog reda dasaka, Vi dokucajte još jedan red i dodajte još zemlje. I sve tako postepeno redom. Ostaje Vam da dokucate još 4,5 redova dasaka do visine i da zalijete krompir, zemlju. Svaki dan zalivajte Vaš krompir i on će, naravno, napraviti čitavu malu oazu do vrha kutije.

Kada budete ubirali Vaš krompir, prvo ćete skinuti donju lestvicu i uzeti krompir koji ste prvo i stavili i zameniti daske i dodati još zemlje, zatim nakon sledećeg vremena biće zreli i sledeći krompiri sa drugog nivoa itd.

Gajenje krompira