Krovni vrtovi su u savremenom svetu postali neophodnost.
Zbog gustine gradnje u pojedinim gradovima teško je pronaći mesto za odmor na zelenoj površini. Posle kiše voda veoma brzo biva usmerena u kanalizacije tako da se posle svega nekoliko sati ne može ni primetiti da je bilo padavina. Vazduh u gradovima je suv pun prašine i čađi. Strujanje vetra je onemogućeno visokim građevinama pa je dotok svežeg vazduha i novog kiseonika otežan.
Upravo da bi se povećala vlažnost vazduha, energetska efikasnost i količina kiseonika, trend je da se na ravnim krovovima postavljaju „krovni vrtovi“ a na zidovima „vertikalno zelenilo“.
Cilj je da sva porozna površina „oduzeta“ radi izgradnje čvrstih objekata bude nadoknađena na krovovima i zidovima istih građevina.

Krovni vrtovi se prema načinu korišćenja dele na intenzivne, poluintenzivne i ekstenzivne.
U sva tri slučaja oni su najefikasnija termoizolacija, akumulacija vode i atrakcija za stanovnike. Primera radi, na krovu visokog solitera može se napraviti park za odmor i rekreaciju što je posebno važno za roditelje sa malom decom jer svoju decu mogu pustiti u „dvorište“ bez straha da će izaći na ulicu ukoliko nisu pod nadzorom. Ovakvi vrtovi naravno podrazumevaju dodatno ograđivanje.
Zabluda je da su krovni vrtovi veoma skup poduhvat. Može biti u specifičnim uslovima ali primera radi najjeftinije konstrukcije sa ozelenjavanjem mogu koštati dosta manje od 50€ po m2.
U zavisnosti od konstrukcije zgrade, potreba investitora i cene koju je investitor spreman da plati, u mogućnosti smo da vam projektujemo i izgradimo sve vrste krovnih i vertikalnih vrtova.
Projektovanje
zivetisabiljkama@gmail.com