Postoji mnogo vrsta kontejnera za rasad: najlonski, plastični, pojedinačni i šaržeri.
Vremenom su se ovi kontejneri menjali i usavršavali kako ne bi dolazilo do spiralizacije korena.
To se može sprečiti otvorima na dnu kontejnera ili premazivanjem dna bakar sulfatom jer on utiče na prestanak rasta korena u zonama gde se dodiruju.
Koren takođe neće rasti ni u zonama gde ima dodira sa svetlošću pa se za to mogu koristiti providni delovi ili rupe.
Prednost kesa za sadnice je što imaju veliki broj uglova a koren kada naiđe na prepreku u tim ćoškovima prestaje sa rastom i tako se sprečava spiralizacija.