KLEKA

Familija: Cupressaceal
Rod: Juniperus

U rodu ima 50 vrsta.
Zimzeleno, jednodomo žbinje ili malo drveće.
Četine su ljuspaste, naspramno raspoređene ili igličaste, raspoređene po tri u pršljenu.
Šišarice su bobičaste, sastoje se iz tri srasle ljuspe.
Većina vrsta kleke traži skromne uslova i otporna je na mraz.

Junipreus Komunis – OBIČNA KLEKA

Areal joj je jako širok:Cela Evropa. Severna Azija, Severna Amerika i Severna Afrika.
Kleka je pionirska vrsta, koja dobro uspeva na raznim terenima i dobro veže zemljište.
Habitus: žbin ili manje drvo.
Krošnja:jajasta ili kupasta
Visina: Do 20m
Četine: po tri u pršljenu, bodu, na naličju imaju sedefasto-belu prugu srominih otvora.

Kleka je dvodoma vrsta, Cveta u aprilu, maju, seme je bobičasta šišarica., sazreva u jesen druge godine.

Razmnožava se uglavnom reznicama ali se može proizvesti i generativnim putem.
Primena: za pošumljavanje, u gradskim uslovima se koriste varijeteti.

Bobice kleke (j. komunis) se mogu dodavati u rakiju i tako dati jedinstven, vrlo intenzivan šmek. 
Ovakva rakija, iako u osnovi najčešće od šljve ili loze, nazvana je klekovača po ovim bobicama.