Kako bi smo imali negovanu zelenu površinu, naša aktivnost mora biti primetna tokom cele godine. U svakom periodu vegetacije i mirovanja, biljke imaju određene zahteve koji ukoliko se ne ispoštuju, mogu ugroziti sav naš trud prilikom podizanja te zelene površine.
Ovo su ukratko radivi iz meseca u mesec, koji se moraju obavljati:
 
Januar: Uklanjanje snega i leda sa grana drveća i žbunja.
Februar: Orezivanje drveća i žbunja (za koje vrste postoji potreba). Orezivanje se može vršiti samo ukoliko je temperatura vazduha viša od 5oC
Mart: Popunjavanje travnjaka semenom ili busenovanjem.
u martu se vrši PRIHRANA zemljišta- travnjaka, oko žbunova i živih ograda. Za to koristimo NPK mineralno đubrivo, odgovarajuće sporootapajuće Scotts đubrivo ili organska đubriva tj kompost. Granule mineralnog đubriva raspoređujemo na zemljište malo dalje od stabla biljke,jer u direktnom kontaktu sa korom stabla, mogu da izazovu oštećenja. Granulice raspoređujemo po površini zemljišta ili ih mešamo sa zemljom zavisno od uputstva proizvođača. Sad se orezuju ruže i voćke, koriguju žive ograde i žbunovi.
U drugoj polovini meseca vrši se: uništavanje korova herbicidima, prihranjivanje travnjaka.
April: Košenje travnjaka, uklanjanje evntualno polomljenih grana tokom snežnog perioda.
U drugoj polovini meseca, sade se dvogodišnje cvetne vrste.
Maj: Košenje travnjaka, sadnja jednogodišnjih cvetnih kultura, prihrana, uklanjanje korova
Jun: Košenje travnjaka, prihranjivanje cvetnica fosfornim đubrivima, po potrebi zalivanje.
Juli: Košenje, uklanjanje korova, zalivanje.
Avgust: Period sa najmanje padavina. Zalivati, prihranjivati biljke,
Septembar: popuniti travnjak dosejavanjem i busenovanjem , košenje travnjaka, prihrana, po potrebi zalivati.
Oktobar: Prihranjivanje drveću zasađenog u proleće, poslednja prihrana (u manjim dozama) za ostale vrste, uklanjanje korova, sadnja drveća i žbunja, sadnja lukovica, čišćenje lišća.
Novembar: Poslednje košenje travnjaka u toj kalendarskoj godini, čišćenje opalog lišća.
Decembar: Orezivanje drveća i žbunja.