ŠKOLOVANJE SADNICA
Presađivanje se vrši radi racionalisanja prostorom ali je važnija uloga dobijanje kompaktnijeg korena u neposrednoj blizini korenovog vrata.
Kada se sadnica presađuje dolazi do sasecanja žila koje su se suviše udaljile od korenovog vrata pa se one od mesta reza kasnije bočno granaju formirajući veći broj sekundarnih žila koje imaju ključnu ulogu u usvajanju vode iz zemljišta. Presađivanje se vrši svake treće ili četvrte godine a na kraju proizvodnje biljka ima veoma kompaktan korenov sistem u blizini samog stabla pa je lakše iskopavanje sadnice sa busenom, busen ne mora biti ogromnih dimenzija što pojeftinjuje transport a posađena sadnica se lakše prima.

Poznato je u narodu da recimo orah treba presaditi bar 2-3 puta kako bi sadnica bila vitalnija a plodovi krupniji i brojniji. Zapravo radi se o tome da presađivanjem uvek oštetimo žilu srčanicu koju orah ima vrlo izraženu. Tada se kod korenovog vrata formira veći broj sekundarnih žila koje ustvari jedine usvajaju vodu i hranljive materije. U praksi se kasnije pokazalo da primarnu žilu treba skratiti kako bi se iniciralo izrastanje novih sekundarnih korenova. Ovaj postupak se može ponoviti i više puta a sve žile koje su se „udaljile“ od stabla treba skratiti. To može izazvati malu stagnaciju rasta stabla u predstojećoj godini jer se energija usmerava na razvoj novih žila ali dugoročno to znači bolje formiran korenov sistem koji efikasno učvršćuje i hrani stablo.
 
Autor: Radivoje Bulatović