Selen (Levisticum officinale L.)
Ova mirisna, lekovita i začinska biljka je višegodišnja biljka iz porodice štitonoša koja se gaji po celoj Evropi i cveta od kraja jula do avgusta. Seme čuva klijavost do 2 godine. Nadzemni delovi se prvim mrazevima smrzavaju ali koren dobro podnosi niske temperature. Biljka je puna etarskog ulja, kumarina, šećera . Najviše ulja ima u korenu koji se zato najviše i ceni. Selen je odličan diuretic i koristi se zajedno sa drugim čajevima u mešavini protiv poremećaja organa za varenje. Koristi se i za spravljanje alkoholnih pića.
Uslovi za gajenje ove biljke su: umerena klima, sa dosta svetlosti i vlažnost na početku jačanja korena, ali nikako ne podnosi plavna i glinovita zemljišta;  duboko rastresito zemljište na ravničarskim ali i brdsko-planinskim terenima;
Razmnožava se generativno- semenom i vegetativno- delovima korena, zatim rasadom ali najčešće prvim načinom i to direktnom setvom semena na parcelu.  Setva semena se vrši krajem oktobra i tokom celog novembra.  Na 1 hektar seje se 5-7kg semena.
Za isključivo gajenje korena u kojem ima najviše etarskog ulja potrebno je odstranjivanje stabljika koje donose svet.
Prihrana se sastoji od mineralnog, kombinovanog đubriva- 400-600 kg po hektaru. Prvi usev se prihranjuje azotnim đubrivom prvim okopavanjem  sa 100 do 150 kg po hektaru. Ista stvar se dodaje drugi put, sledećim okopavanjem sa 150-200kg po hektaru. Iduće prihranjivanje se obavlja nakon berbe nadzemnog dela biljke.
Prinos lišća je od 2,000 do 3,000kg po hektaru. Sušenjem se dobija 1 kg suvog lista od 4 kg sirovog.