U rod Abies (jela), spada oko 40 vrsta visokog zimzelenog četinarskog drveća.
Jele u punoj zrelosti mogu dostići visinu do 80 metara a to postižu za oko 120 godina života.
Jele je najlakše identifikovati prema ožiljku od četina. Ne granama se mogu uočiti glatke okrugle stopice na mestima gde su one bile.
Druga karakteristika kod jela u odnosu na slične četinare je položaj šišarki. Na vrhu stabla, formiraju se uspravne šišarice koje se u rano proleće raspadaju a ostaju samo osovine u vidu prutića. Jele se najčešće razmnožavaju semenom. Setva se vrši u proleće posle stratifikacije. Drugi način je ožiljavanje u junu i julu mesecu poludrvenastim reznicama uz primenu fitohormona.
Za nas najznačajnije vrste jela:

Dopunite ovaj članak
zivetisabiljkama@gmail.com