Fabrika keksa “Belina”, Ruma

Živa ograda od smarafd tuja, naselje Trešnja
 
 
 
Vertikalni vrt, sportski centar Master, Klub 300
 
 
 
Uredjenje dorišta vikendice, prolećna sadnja – Babe
 
 
 
Dvorište vikendice, jesenja sadnja – Babe
 
 
 
Vertikalni vrt na Zvezdari
 
 
 
Žardinjere na terasi, Novi Beograd.
 
 
 
U toku…
 
 
 
Ostalo
 
 

Leave a Comment