Grupi jednogodišnjih cvetnih kultura pripadaju cvetne kulture kojima je potrebna jedna kalendarska godina od setve pa do sazrevanja semena. Sve jednogodišnje vrste se razmnožavaju setvom u staklari i ona se obavlja u martu ili u aprilu. Vrste se presađuju na stalno mesto (parkove) i tu ostaju do prvih mrazeva.Neke jednogodišnje vrste imaju produženo cvetanje, koje traje od marta pa sve do prvih mrazeva.
Grupi dvogodišnjih cvetnih kultura pripadaju one vrste kojima je potrebno dve kalendarske godine od setve do plodonošenja.
Dvogodišnje vrste mogu biti dekorativne zbog svog cveta,stabla ili listova. Cvet donose druge godine. Neke od ovih vrsta zapravo su višegodišnje u svojim postojbinama ali u našim uslovima žive dve godine.
Prve godine one razvijaju svoje organe ali tek posle perioda mirovanja (zime) one postaju sposobne za obrazovanje cveta i semena.
Nadzemni delovi mogu biti različiti: jastučaste, igličaste i busenaste forme. Cvetovi mogu biti različiti po boji i po obliku, mogu stajti pojedinačno ili u grupama – cvastima. U cvastima su cvetovi skupljeni u grupu gde je razmak veoma mali tako da se dobija utisak jedne celine.
Oblici mogu biti: klasasti, grozdasti, štitasti, metličasti ili glavičasti.
Perene ili višegodišnje cvetnice, mogu biti razločitih veličina i formi, različito im je vreme cvetanja kao i početak cvetanja (prvo cvetanje).Dužina života perena se razlikuje od vrste do vrste.
Lukovice
(u pripremi)