Grab je listopadno drvo visine do 25m, rasprostranjeno u južnoj i zapadnoj Evropi, jugoistočnoj Aziji i na Kavkazu. Ima jaku izdanačnu sposobnost i dobro podnosi orezivanje pa se čestokoristi i kao živa ograda.
Drvo je veoma tvrdo, upotrebljivo u drvnoj industriji i veoma kalorično ako se koristi za ogrev.
Kora graba je tanka, glatka, svetlosive boje. Površina stabla je nepravilnog oblika.
Pupoljak je izdužen 5-8cm, okružen ljuspicama.
List je jajastog oblika, na vrhu zašiljen sa vrlo jasno izraženom paralelnom nervaturom, postaljen na lisnoj peteljci. U jesen lišće dobija svetložutu boju. List graba je veoma pogodan za kompostiranje.
Cvet čine muške i ženske plodne rese. Cveta istovremeno sa listanjem.
Plod je izdužena orašica 3-5mm dužine, svetlosmeđe boje.