Kadea stablo dostigne visinu na kojoj se želi formirati kruna, treba ga prevršiti na 5-6 pupoljaka iznad željene visine. U tom delu se izaberu jake (ramene) grane koje će biti osnova buduće krune a pritom se vodi račina da odabrane grane budu usmerene u krugu od 360* kako bi krošnja bila pravilna.  Suvišne grane se odstrane a odabrane treba forsirati da se debljaju metodom pinsiranja. Ovaj postupak se ponavlja onoliko puta koliko je potrebno da se dobije razgranata i pravilno formirana krošnja, idući od osnovnih prema granama nižeg reda.