Cactaceae vrsta broji više od 1800 podvrsta kaktusa. Uglavnom kaktus nas asocira na američku Patagoniju, Afriku, Južnu Ameriku…u takvoj jednoličnoj  savani kaktusi mogu da, sa svojim cvetovima, naprave pravi vatromet boja. Jedna od najlepših cvetajućih vrsta kaktusa je Echinopsis i on je dominantan u Južnoj Americi.  ‘Lady Evelyn’ i ‘Apricot Glow’ su nazivi Echinopsis vrste po ljubičastoj i kajsijastoj boji cveta. Danas se mogu naći razni hibridi kaktusa.
Kada kažete nekome da je ko kaktus, znači da je to jaka i žilava osoba, prilagodljiva i na najgore moguće uslove.