Dodatno osvetljenje za biljke

Od uslova koje biljke imaju u kući zavisi da li će se one normalno razvijati ili će stagnirati. Najvažniji faktor za rast je adekvatna svetlost.

Preporučuje se da najmanja količina svetlosti za sobne kaktuse bude 150 vati po kvadratnom metru. Fluo-cevi trebaju biti udaljene 25 do 30 centimetara od vrha biljaka. Ako koristite sijalice visokog inteziteta svetlosti, udaljite ih srazmerno jačini u vatima. Biljke rastu bolje ako je dnevna svetlost manje-više konstantna, zavisno od godišnjeg doba. Koristite tajmer i podesite ga na 12 do 18 sati dnevno. Većina biljaka najbolje uspeva ako svetlo-tamni period odgovara njihovom prirodnom okruženju. Kada koristite veštačko osvetljenje, obratite pažnju da reflektorima svetlost usmerite ka biljkama. Za najveći rast, biljke treba rotirati svake dve nedelje kako bi ravnomerno bile osvetljene. Kaktusi su , kao i većina biljaka, osetljivi na određene frekvencije (boje) svetlosti, naročito na plavi i crveni spektar. Za najbolje rezultate koristite grow-light cevi ili metal-halide. Ove cevi stvaraju više svetlosti u spektru koji odgovara biljkama. Metal-halidno osvetljenje daje i toplotu i UV zračenje koje vaši kaktusi vole. Ovakve aparature su se pokazale kao najbolje u sobnim uslovima godinama.

Svetlo pruža izvor energije koji je potreban biljkama da proizvode hranu. Količina svetlosti se izražava fut-kandelom (foot-candel, ft-c) po anglo-saksonskim mernim jedinicama, odnosno luksom (lux) u SI metričkom sistemu. Unutrašnjost dobro osvetljene prostorije je obično manje od 100ft-c, dok svetlost sunčanog dana prelazi 10.000ft-c. Biljke imaju različite potrebe za količinom svetlosti.

Sobne biljke se dele po količini potrebnoj za rast:

Niska (najmanje 100ft-c, 150 do 200 za dobar rast ≈ 1.,500 do 2.000 luksa)
Srednja (najmanje 100 do 150ft-c, 200 do 500 za dobar rast ≈ 2.000 do 5.000 luksa)
Visoka (najmanje 150 do 1000ft-c, 500 do 1.000 za dobar rast ≈ 5.000 do 10.000 luksa)
Veoma visoka (najmanje 1000ft-c, odnosno više od 10.000 luksa)

Foot-candle nije SI jedinica za količinu svetlosti, ali se još uvek koristi u SAD, Velikoj Britaniji i njihovim bivšim kolonijama. Oko 100ft-c tokom 12 sati dnevno je biljci potrebno za rast tokom cele godine, a najmanje 200ft-c 12 sati dnevno da bi biljke iskoristile hranljive materije. Za planirani rast bilja je važna jačina svetlosti, kome je merna jedinica lux, a predstavlja količnik osvetljenosti (lumen) i jedinice osvetljene površine lux = lm/m². Ako za jačinu osvetljenja koristimo lux (jedinica osvetljene površine u SI sistemu) umesto ft-c, vrednost treba pomnožiti za 10.764 (zbog lakšeg računanja ≈10).

Radi lakše orjentacije i određivanja koliko je svetlosti potrebno biljkama evo nekih parametara:

Puna dnevna svetllost 10.760 lux i više
Jutarnja svetlost 10.760 lux
Osvetljena soba 3.500 lux
Prozor okrenut ka severu 2.000 lux

 

Veštačko osvetljenje se koristi da zameni ili dopuni prirodnu svetlost. Mnoge sobne biljke rastu dobro pod veštačkom svetlošću od fluo-cevi ili drugih specijalnih lampi i sijalica. Široka je ponuda raznoraznih ovakvih lampi. Filips pravi lampe pod nazivom „Agro-Lite“, što je manja varijanta Gro-Lux-a (lampe širokog spektra svetlosti). Filips (Philips) cevi, na primer, omogućavaju 2 do 10 posto veći rast nego što to pružaju druga slična rešenja (tvrde da su eksperimenti potvrđeni u njihovim laboratorijama).

Generalno, obične sijalice i fluo-cevi se ne preporučuju za biljke, njihov efekat nije potpun i dolazi do deformacije biljaka (obično se izdužuju). Moguće je nadoknaditi manjak svetlosti produženjem vremena izlaganja pod veštačkim svetlom. Šesnaest sati svetlosti (8 sati mraka) je dovoljno za većinu biljaka. Poželjno je korišćenje tajmera za dobijanje odgovarajućeg dnevnog ciklusa.
Kako cvetanje mnogih tropskih kaktusa (kaktusi kojima treba malo svetlosti) direktno zavisi od dužine dana, biljkama koje rastu pod veštačkom svetlošću treba zimi smanjiti vreme osvetljenosti. Treba podesiti tajmer tako da budu u mraku i više od 12 sati dnevno. U suprotnom – ovi kaktusi neće cvetati.

izvor: cactus-info