Projektovanje terena je kreativan posao i može se kretati u raznim pravcima.
Međutim, postoje osnovna pravila dizajna o kojim projektant vodi računa pre početka projektovanja.
Jedno od tih pravila je LINIJA TERENA koja će mnogo uticati na sliku prostora ali i na njegovu dinamiku.
linije terena
U G A O N E   L I N I J E (slika 1) daju prostoru energiju i ubrzavaju ritam života u njemu.
Treba ih praviti oko poslovnih zgrada i tržnih centara. Dobro se slažu sa bržom, dinamičnijom muzikom. Na posetioca deluju uzbudljivo i daju mu elan.
Z A T A L A S A N   T E R E N (slika 2) Predstavlja mir i sklad. Daje prostoru uzvišenu energiju pa ne čudi što se u tom maniru prave japanski vrtovi. Ovakav reljef na posetioca deluje umirujuće pa  se zato u kombinaciji sa laganom muzikom preporučuje na mestima gde ljudi treba duže da se zadržavaju.
A R H I T E K T O N S K I   R E LJ E F (slika 3) predstavlja neophodan način projektovanja na važnim mestima poput centralnih gradskih parkova i oko važnih državnih zgrada. Daje prostoru „zvaničan“ izgled.
P R I R O D N I   R E LJ E F (slika 4) je reljef sa blago zatalasanim linijama koje se inače najčešće sreću u prirodi. Ovakve linije terena treba postavljati u velikim dvorištima i na vikendicama gde se teži odmoru od dimamike života u gradu.