Za ove dezinfekcije koriste se obično:
Bakarni sulfat tj plavi kamen (za seme i sadni materijal, reznice i krtole) pošto je kratkotrajan i lako rastvorljiv tj ispira se kišom.
Neorganske živine soli – veoma su toksične za seme i zemlju.
Korozivni sublimat – isto živino neorg. jedinjenje ; za krtolu krompira protiv krastavosti.
Uspulin – prvo org. jedinjenje u široj primeni za seme žita
Kaptan – za seme; šećernu repu i ječam ; ali i za zemljište protiv poleganja ponika
Formaldehid – formalin – primarni preparat za dezinfekciju semena žita, protiv glavnice, dezinfekciju zemljišta, ambara, skladišta, vreća i džakova. Kod leguminoza može uticati na klijavost semena ali ga biljke uglavnom dobro podnose, kod nekih čak stimulativno deluju na klijanje)
Prašenje se preporučuje za dezinfekciju semena, delimičnu sterilizaciju zemlje i protiv Fusarium vrsta.
Dezinfekcija zemljišta se vrši procesom FUMIGACIJE.
Hloropikin – teška, bezbojna i nezapaljiva tečnost koja lako isparava u ljuti suzni gas. U tlu se širi difuzno – u svim pravcima. Slabije dejstvo ima na teškim i vlažnim zemlj. Nakon tretmana tlo se pokrije vlažnom asurom/platnom 3 dana i potom vetri 7-10 dana.
Formalin – u koncentrac. 0,5%, doze 10-20 l/m2
Vapam – u tlo se ubacuje specijalnim injektorima.
Dezinfekcija semena i reznica je glavna mera kod proizvodnje ukrasnih biljaka. Postupci pri dezinfekciji semena:
– potopi se u vodu na 38C na 30min, ocedi se
– potopi se na 30min u 9,01% rastvora korozivnog sublimata (HgCl2) na 38C, ocedi se 5min ispira u hladnoj vodi i ocedi se.
– suši se na sobnoj t.
Sitno seme (Petunia, Orhideja, Delphinium) se lakše oštećuje ali krupno se može neposredno pred setvu ponovo potopiti na 5min u 5%- rastvor formalina.