Kada se na listu biljke nakupe naslage prašine, smanjuje se mogućnost njene komunikacije sa spoljašnjom sredinom. Prašina zatvara stome pa se tako ometa disanje i transpiracija biljke. Svetlost koju biljka koristi u procesu fotosinteze, ne dopire u dovoljnoj meri do tkiva jer prašina odbija dugotalasno zračenje Sunca.
Posledice smanjene transpiracije i disanja biljke, kao i smanjena provodljivost svetlosti su: nedostatak Kiseonika koji napaja ćelije, Smanjena fotosinteza, samim tim i rast, preterano zagrevanje biljke itd. Prašina može da bude izvor infekcije a listovi koji treba da daju svežinu domu, bivaju matirani umesto sjajni.
SAVET: Redovno skidajte prašinu sa površine listova vaših biljaka. Naj pogodnije je to raditi mekom,vlažnom krpom ili sunđerom. Ne koristite sredstva za čišćenje nego čistu vodu ili eventualno vodu sa malo alkohola. Kod biljaka sa sitnijim listovima, možete primeniti tuširanje u kadi. Pritom treba podesiti da mlaz vode ne bude preterano jak jer bi mogao da ošteti biljku. Temperatura vode treba da bude približna temperaturi vazduha, da bi se izbegao šok kod biljke.
Tako će vaše biljke biti čiste, zdrave i jedre.

Autor: Radivoje Bulatović