Veštački travnjaci

U veštačke travnjake spadaju sejane livade i pašnjaci, ali i parkovski, parterni, sportski, protiverozioni, reprezentativni, kao i svi drugi travnjaci koji se sreću u gradu. -Prema broju vrsta trava dele se na : proste - sastoje se samo od jedne vrste. Vremenom postaju složeni, zato što se individue početne vrste pre [...]

Prirodni travnjaci

            Travnjaci su po definiciji manje ili veće površine zemljišta obrasle travama. Mogu se podeliti na : pašnjake - područja pod travama koja služe za direktno napasanje stoke livade - područja koja se kose zbog prikupljanja stočne hrane paraklimatogeni - nastali kao posledica povlačenja šuma zbog različitih [...]

Call Now Button